ป้ายกำกับ แจ้งเพิ่มเติมกรณีการมารับเอกสารครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ ศ 2560

แจ้งเพิ่มเติมกรณีการมารับเอกสารครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
แจ้งเพิ่มเติมกรณีการมารับเอกสารครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

23 ก.พ. 2561 0 667

ตามที่ได้แจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มารับเอกสารคืน ในวันที่ 1 15 มีนาคม 2561 นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ให้ผู้สมัคร มารับเอกสารเฉพาะในวันทำการ ระหว่างเวลา 08 30 น 16 30 น เท่านั้น

1
^