ป้ายกำกับ เอกสาร

แจ้งเพิ่มเติมกรณีการมารับเอกสารครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
แจ้งเพิ่มเติมกรณีการมารับเอกสารครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

23 ก.พ. 2561 0 667

ตามที่ได้แจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มารับเอกสารคืน ในวันที่ 1 15 มีนาคม 2561 นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ให้ผู้สมัคร มารับเอกสารเฉพาะในวันทำการ ระหว่างเวลา 08 30 น 16 30 น เท่านั้น

ขอให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 มารับเอกสารคืน
ขอให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 มารับเอกสารคืน

19 ก.พ. 2561 0 800

ให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษมารับเอกสารคืน ตั้งแต่วันที่ 1 15 มี ค 61 โดยให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ ตรัง หากพ้นกำหนดดังกล่าวทาง ศธจ ตรัง จะดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณต่อไป

1
^