ป้ายกำกับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค 2 เพื่อแต่งตั้ง ย้าย ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างและที่คาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

1
^