ป้ายกำกับ ขอให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 มารับเอกสารคืน

ขอให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 มารับเอกสารคืน
ขอให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 มารับเอกสารคืน

19 ก.พ. 2561 0 799

ให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษมารับเอกสารคืน ตั้งแต่วันที่ 1 15 มี ค 61 โดยให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ ตรัง หากพ้นกำหนดดังกล่าวทาง ศธจ ตรัง จะดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณต่อไป

1
^