ป้ายกำกับ ขอเชิญบุคคลและองค์กร เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

ขอเชิญบุคคลและองค์กร เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
ขอเชิญบุคคลและองค์กร เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

28 ก.พ. 2561 0 870

ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประเภทบุคคลหรือองค์กร สามารถแจ้งความจำนง พร้อมจัดส่งรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

1
^