กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล [ตั้งกระทู้ใหม่]ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 095-2567492 ampakaimarn@gmail.com
นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 091-8264949 Wasapich1@gmail.com
นางยุพิน ลักษณะพริ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 094-8072435
094-5958859
 
นายประดิษฐ์  ทองใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 086-2691808 Pradit637@gmail.com
นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 085-8679699 yupinchoo@hotmail.com
นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 089-5889956 Kyswch3@hotmail.com
ขออภัย :: ยังไม่มีรายการใดๆในตอนนี้
^