แผนปฏิบัติราชการ [ตั้งกระทู้ใหม่]

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของสำนักงานศึกษาจังหวัดตรัง

(แผนจัดทำคำของบประมาณ ปี 2561)
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
yes  
http://edutrang.trang1.go.th/datas/file/1509967862.pdf  yes

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสำนักงานศึกษาจังหวัดตรัง

(แผนจัดทำคำของบประมาณ ปี 2562)
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
yes  http://edutrang.trang1.go.th/datas/file/1509964068.pdf  yes
ขออภัย :: ยังไม่มีรายการใดๆในตอนนี้
^