กลุ่มนโยบายและแผน [ตั้งกระทู้ใหม่]ข้อมูลการติดต่อ
Plantpeo1234@gmail.com
นางจุฑารัตน์  เล็กมาก                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        083-5233131
นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        089-9625098
นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          095-1085047

 
ขออภัย :: ยังไม่มีรายการใดๆในตอนนี้
^