รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายการุณ สกุลประดิษฐ์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^