Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • thumbnail

  นายนิสิต ชายภักตร์

  รองศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ

 • thumbnail

  นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์

  รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

^