แจ้งเพิ่มเติมกรณีการมารับเอกสารครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

ตามที่ได้แจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มารับเอกสารคืน ในวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2561 นั้น 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ให้ผู้สมัคร มารับเอกสารเฉพาะในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. เท่านั้น 

Relate

^