ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง และที่คาดว่าจะว่าง สังกัด สพป. ตรัง เขต 1

Relate

^