ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างและที่คาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

Relate

^