พิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ศรีตรังเกมส์"

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวก.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ศรีตรังเกมส์" โดย นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ศธจ.ตรัง เป็นประธานในการจัดพิธีเปิ
1
^