แถลงข่าวงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

วันทีี่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ ร่วมงานแถลงข่าวและประชุมผู้แทนจังหวัด ภาค 4 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 ศรีตรังเกมส์
1
^