พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันทีี่ 20 ตุลาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
1
^