โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

วันทีี่ 14 ตุลาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
1
^