ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารทั่วไป

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/doc.png ใบลาพักผ่อน [22 พ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 66

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/doc.png ใบลาป่วย [22 พ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 81

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/doc.png ใบยกเลิกวันลา [22 พ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 24

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/doc.png แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน [22 พ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 28

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/doc.png แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [22 พ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 22

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/doc.png แบบใบลาพักผ่อน [22 พ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 20

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/doc.png แบบใบขอยกเลิกวันลา [22 พ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 22

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/doc.png แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [22 พ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 70

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/pdf.png คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด [25 พ.ค. 2559] ดาวน์โหลด 755

http://edutrang.trang1.go.th/skin/ext/pdf.png คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง [09 เม.ย. 2559] ดาวน์โหลด 501

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

^